Bò, Dê

ba chỉ bò

ba chỉ bò

¥1,670/kg ¥1,700/kg
thịt lưỡi bò

thịt lưỡi bò

¥1,230/kg ¥1,300/kg
dạ sách bò đen

dạ sách bò đen

¥1,100/kg ¥1,300/kg
Bò mông

Bò mông

¥1,640/kg ¥1,700/kg
bắp bò

bắp bò

¥1,720/kg ¥1,800/kg
gân bò đỏ

gân bò đỏ

¥1,150/kg ¥1,350/kg
thịt má bò

thịt má bò

¥1,090/kg ¥1,300/kg
đuôi bò cắt

đuôi bò cắt

¥1,550/kg ¥1,600/kg
gan bò

gan bò

¥750/kg
gân bò trắng

gân bò trắng

¥950/kg ¥1,000/kg
ba chỉ bò thái lát

ba chỉ bò thái lát

¥1,680/kg ¥1,750/kg
Diềm gan bò

Diềm gan bò

¥1,400/Kg
xương bò

xương bò

¥500/kg
sườn bò

sườn bò

¥1,290/kg
thịt lưỡi bò xay

thịt lưỡi bò xay

¥1,050/kg ¥1,100/kg
lòng già bò

lòng già bò

¥1,120/kg
nầm bò

nầm bò

¥1,120/kg ¥1,200/kg
dạ dày bò

dạ dày bò

¥830/kg ¥850/kg
lòng non bò

lòng non bò

¥990/kg ¥1,100/kg
thịt nai

thịt nai

¥1,300/ ¥1,400/
pín bò

pín bò

¥1,800/bich (6cái) ¥2,000/bich (6cái)
thịt ngựa

thịt ngựa

¥1,200/kg ¥1,250/kg
thịt bò xay

thịt bò xay

¥730/bịch 500g ¥800/bịch 500g
« 1 2 »
Copyright Ⓒ 2021 Mika Foods - Design Web: PhuongNamVina