Đồ uống các loại

Cafe G7 đen đá

Cafe G7 đen đá

¥299/Hộp ¥450/Hộp
Vina cafe

Vina cafe

¥500/gói ¥650/gói
Sữa đặc

Sữa đặc

¥400/hộp ¥500/hộp
Trà sen

Trà sen

¥500/Gói ¥600/Gói
Bò húc

Bò húc

¥420/Lon ¥470/Lon
Sting hồng sâm

Sting hồng sâm

¥430/chai ¥480/chai
Trà xanh thái nguyên

Trà xanh thái nguyên

¥500/Gói ¥600/Gói
cafe G7 sữa đá

cafe G7 sữa đá

¥550/hộp ¥650/hộp
trà xanh không độ

trà xanh không độ

¥110/chai ¥150/chai
Copyright Ⓒ 2021 Mika Foods - Design Web: PhuongNamVina