Nội tạng

nội tạng 100% hàng tươi nhập tại lò mổ

gan heo

gan heo

¥550/kg ¥700/kg
Lòng ngọt (phèo)

Lòng ngọt (phèo)

¥950/Kg ¥1,100/Kg
cuống tràng

cuống tràng

¥600/kg ¥800/kg
lưỡi heo chia túi

lưỡi heo chia túi

¥950/kg ¥1,000/kg
Dạ dày

Dạ dày

¥600/kg ¥650/kg
Phổi heo

Phổi heo

¥550/kg
Lá lách heo

Lá lách heo

¥600/Kg ¥650/Kg
Khấu đuôi

Khấu đuôi

¥1,100/Kg
 Tràng to (Dồi trường)

Tràng to (Dồi trường)

¥950/Kg ¥1,100/Kg
Diềm gan

Diềm gan

¥980/Kg ¥1,000/Kg
Bong bóng heo

Bong bóng heo

¥600/Kg ¥650/Kg
Cuống họng

Cuống họng

¥400/Kg ¥600/Kg
tiết đông lạnh

tiết đông lạnh

¥750/chai 350ml ¥800/chai 350ml
óc heo

óc heo

¥650/Bịch 500g ¥700/Bịch 500g
cật heo

cật heo

¥550/kg ¥600/kg
Họng xay

Họng xay

¥450/Kg ¥550/Kg
Cuống tim heo

Cuống tim heo

¥400/kg ¥500/kg
Copyright Ⓒ 2021 Mika Foods - Design Web: PhuongNamVina