Nội tạng

Họng xay

Mã sản phẩm: NT0021

Giá: ¥450/ 0 kg

Giá cũ: ¥550 -18%

Chúng tôi hiện còn 162.3 Kg

Số lượng: - + Kg
Hệ thống xử lý đơn hàng tự động, bảo mật

Sản phẩm liên quan

Copyright Ⓒ 2021 Mika Foods - Design Web: PhuongNamVina